Kalkulator

Czas mycia i suszenia (średnio 15 min):
Cena za minutę (średnio 2 zł/minutę):
Liczba psów w miesiącu:
Przychód z mycia psa:
Koszt mycia i suszenia:
Zysk z mycia:
Zysk w miesiącu:
Zysk w roku:

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? CONTACT ME FOR MORE INFORMATION
e-mail: info@washdog.pl
mobile.: +48 606 674 045
.